Unieważnienie postępowania 1/2017

02 grudnia 2017

EMP Energy and Metallurgical Products Sp. z o.o., powołując się na §9.4 zapytania ofertowego numer 1/2017 z dnia 03.11.2017, unieważnia postępowanie ofertowe.