Zapytanie ofertowe nr 1/2017

03 listopada 2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczące wyboru podwykonawcy w zakresie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych do realizacji projektu obejmującego opracowanie koncepcji i wykonanie prac B+R, zmierzających do opracowania i komercjalizacji technologii uzyskania manganowych żelazostopów z ferramanganowych rud, o którego dofinansowanie z Programu sektorowego „INNOSTAL” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ubiega się Zamawiający

 

Pobierz pełną treść zapytania

 

Pobierz formularz ofertowy